The players from the 5th category who will play in the second round are as follows:

Riku HAGIWARA
Jaewoo JEONG
Alexandra KAHRER
Hayoung LEE
Lena Marie SCHULZ
Rachel SIU

The players from the 4th category who will play in the second round are as follows:

 • Yuan Qi ZHENG
 • Seungyeon BAIK
 • Stefano BRUNO
 • HARTMANN Domonkos
 • Jae Seung LEE
 • Jan LOMOZIK

The players from the 2nd category who will play in the second round are as follows:

 • Xi ZHENG
 • Danah HAN
 • Jin Seok JEONG
 • Serge KALINOVSKY
 • Hong Xuan LI
 • Zhiyu QIU
 • Ling YANG

The players from the 3rd category who will play in the second round are as follows:

 • Kim JUGYEONG 
 • Danbin LEE
 • PRCHAL Thomas
 • ARREGHINI Rafael
 • BALOG Nella
 • Federle COSIMA
 • Igual Devesa Maria

The players from the 1st category who will play in the second round are as follows:

 • Aida POPA
 • Yuki Ariel WILSON
 • Nicholas WONG
 • Sin Jo YAP
 • Julia COTEANU
 • Ruilin HE
 • Stefan IORDACHI
 • Austin Kwan Shek LAM
 • Jeri LEE

SCHEDULE - I.ROUND
FACEBOOK LIVE EVERY DAY